Hva er ALS sykdom? ALS sykdomssymptomer

HVA ER ALS SYKDOM?

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS), også kjent som motorneuronsykdom, er en sykdom forårsaket av tap av motoriske nerveceller (nevroner) i sentralnervesystemet, ryggmargen og hjernestammen.

Sykdommen skyldes tap av motoriske nerveceller (nevroner) i sentralnervesystemet, i området som kalles ryggmargen og hjernestammen. Tap av disse cellene fører til muskelsvakhet og sløsing (atrofi). I tillegg blir det første nevronet i den tidlige eller sene bevegelsen syk. Mentale funksjoner og hukommelse forblir intakt.

HVA ER ALS SYMPTOMER?

Svakhet i musklene kan begynne i hender eller ben, i svelget eller tungen, og sprer seg gradvis. Siden denne spredningen også kan involvere musklene i "bulbar"-området, kan det forårsake tale- og svelgevansker. I avanserte stadier kan det også føre til respirasjonssvikt. Det er vanligvis sett hos voksne (40-50) og litt hyppigere hos menn enn hos kvinner. Dens forekomst (prevalens) er rundt 1-1,5 per 100 000. Det kan også forekomme i yngre og eldre alder, og det er bemerkelsesverdig at det vanligvis ses hos tynne mennesker.

Siste innlegg